is toegevoegd aan uw favorieten.

Register ofte namen der kinderen mits de ouders ende getuygen die in de Remonstransche kerke van 's Hage gedoopt sijn, 't sedert den 17en Augustij 1650

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12. Nov. 1Ó51 vader : Bodewij ck van Eck.

moeder : Cattrijna Offermans.

kind : Marijtje.

getuigen : Annetjf. Jacobs, weduwe van Bambert van Bolle, ende Gerietje Heijndrik ende Abraham van Eeck.

22 Nov. 1651 vader : Jan Jans van den Berch.

moeder : Maertje Beenders.

kind : Marijtje.

getuigen : Arij Jacobs van Heemsteede, Cornelis van per pljl, marijtje jans van

der Struijs, ende Annetjf, jans van der Struijs.

22 Nov. 1651 vader : Pieter Bosman.

moeder :

kind : Jan.

getuigen : Arij Jans Bosman, Dirk Gerrkts van Teijllinghe, Grietje Gilles, Beijsbf,rt Willeboore(n) ?

1652. 7 Jandebarij vader : Jan Tongerloo.

moeder : Helena Cleijberg.

kind : Anthonij.

getuigen : Anthonij Jansz« Tongelloo, Beiïndert Claesz. Cleijberg, Geertruijt Tongerloo, huijsvrou van Pieter vanBeubben en Bettien Jans Steucker, huijsvrouw van Beendekt Claesz» Cleijberge.

24 Jan. 1652 vader : Philips Hengelaer

moeder :

kind : Cornelia

getuigen: Geertruijt Smout huisvrou van Pieter Houtuijn ende huisvrou van Cornelis van A.ienen ende Bodewijck Boshuijsen.

24 Jan. 1652 vader: van der Smael

moeder:

kind : Cornelis

getuigen : Jop Cornelis van der Smael Jacob