is toegevoegd aan uw favorieten.

Register ofte namen der kinderen mits de ouders ende getuygen die in de Remonstransche kerke van 's Hage gedoopt sijn, 't sedert den 17en Augustij 1650

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

getuigen : Jan Westerbaen en Mary Snijders zijn Huijsvrouw.

10 July 1652 vader: Jan WILLEMS

moeder :

kind : Willem.

getuigen : Pieter Roelans, Zara Colijn, Jannetje Claes.

17 J ui ij 1652 vader : Adriaen van iyler.

moeder :

kind : Adriaen.

getuigen : Pieter Gii.lesh van Hack van Lier, Jannetje Giij.es, huijsvrouw van Mr. Poulus van Reenes.

18 Aug. 1652 vader : Abraham de Momber.

moeder :

kind : Marva.

getuigen : Jan Pieterz, Gerrët Remmers, Annetjen Jans van Rotterdam, Marya Martij ns" van Meegen.

4 Sept. 1652 vader : Arenout Roomers.

moeder :

kind : Anna.

getuigen : Johannes Bijvanck, coopman, zijn huijsvrou Marva Bastiaensn daer voor heeft gestaen Joffr. Batelier.

22 Sept. 1652 vader : Jan Colijn.

moeder :

kind : Marijtje.

getuigen: Matijs Woudenberg, Machteltje ende Jannetje Kegelaers.

24 Nov. 1652 vader : Pieter Adamm van Spijck,

moeder :

kind: Adam.

getuigen : Dirck Adams van Spijck, Burgert Heijnderickx van Jueren, Marijtje Adams van Spijck, Alida van Hardenberg.