is toegevoegd aan uw favorieten.

Register ofte namen der kinderen mits de ouders ende getuygen die in de Remonstransche kerke van 's Hage gedoopt sijn, 't sedert den 17en Augustij 1650

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

getuigen : Jacob Viji.eers met sijn huijsvrou.

23 July 1653 vader:

moeder :

kind : Cornelis ?

getuigen: Corneelis Corneelisse van der Sael, eude Jan Sluiterse van Drieberge.

17 Aug. 1653 vader :

moeder :

kind : Anna.

getuigen : Antonij Hoijei, ende M\ry Janssf,. 20 Aug. 1653 vader : Jan Joonase Boetsei.aer.

moeder :

kind : Jan.

getuigen: Jan Tongerloo, Heijndriokge Leenderse.

22 Sept. 1653 vader : Corneelis Keijser.

moeder : Marijtge Jans.

kind : Gf.rridt.

12 Oct. 1653 vadei : Bruijn.

moeder :

kind : Baf.rent.

26 Oct. 1653 vader :

moeder :

kind : Carel.

getuigen : Pieter van Bi.adE, I)irck Out-

hxtessen.

2 Nov. 1653 vader :

moeder :

kind : JakemijnTIE.

getuigen : Jan Janse Bosman, ende Hester van den Heuvel.

Dec. 1653 vader :

moeder :

kind : Anna Geertruit.

getuigen : Jofvrou Gef.rtruijt van Craeke van der Laan, Madeleena van Geesderick. 7 Jan. 1654 een kind gedoopt, genaampt Elijsabett.

21 Jan. 1634 vader : Jan Jansz. Westerbaen.