is toegevoegd aan uw favorieten.

Register ofte namen der kinderen mits de ouders ende getuygen die in de Remonstransche kerke van 's Hage gedoopt sijn, 't sedert den 17en Augustij 1650

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kind : Jacob.

getuigen : Ds Arnoldus Geistranus, Maerten de Rooij, Roockus .Smout, Maertge Claes, huijsvrou van Wijbrant Tubalkijn.

9 Jan. 1656 vader: Pieter Jacobse.

moeder:

kind : Jacob.

getuigen : Aert Janse, Ida Jans, Annetgen Arents.

12 Jan. 1656 vader : advocaat Schaep.

moeder :

kind : Reijnier.

getuige: Joïfr van Strijen, huijsvrou van Mr. Cornelis v. Strijen.

16 Jan. 1656 vader : 4(ic soon van onze confrere Aernout

iyomannus.

moeder:

kind : Abraham

getuigen : Dr. Abram van der Brugge, 'Ds. Batelier den oude, Joffr Bruggius, iyucija van wouw.

19 Jan. 1656 vader: Jacob Gesellen.

moeder: Hendriekie Leenders.

kind : Pieter.

getuigen : Pieter Tongerloo, Annetgen Houttuijn.

26 Jan. 1656 vader : Gilles Wijbrantse Tubalkijn.

moeder:

kind : Immetge.

getuigen: Wijbrant Tubalkijn, Immetge Jans, Immetge Jacobs.

26 Jan. 1656 vader : Bastiaen Dirckse Meres.

moeder :

kind : Dirckie.

getuigen: Jan de Wii.de, Aei.tge van der Veer, Jacomijntge Pelst.

26 Jan. 1656 vader : Harmanus Reveriiorst.

moeder :

2