is toegevoegd aan uw favorieten.

Register ofte namen der kinderen mits de ouders ende getuygen die in de Remonstransche kerke van 's Hage gedoopt sijn, 't sedert den 17en Augustij 1650

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

getuigen : Dihrick van Dobbe, ende Maria ende caeterinus van Dobbe.

17 Mrt 1658 vader : Cornelis van Schagen.

moeder Caeterina Joosten Krabbe.

kind : Alida.

getuigen: Barber Pieters ende Jan Arijense Broech.

17 Mrt 1658 vader: Dirrick Janse Boschman.

moeder : Susanne Gerritse van pen Hei \ ei,. kind :

getuigen : Abram Gerritse van den Heuvel en Anneken Cornelis en Ijjeven Janne Boschman.

20 Maert 1658 vader : Isbrant Smout.

moeder : Cornelis van Woensel.

kind : Dirricii.

getuigen : Pieter van Cleverskerk, emle Cornelis Cornelissfn van Woensel. Catharijna Dirrickx van Groenesteijn.

15 Meij 1658 vader : LEENüErt Casenbroot.

moeder: Joffr. Pietf.rneli.a van Hijselen-

doorf.n.

kind : Pieter.

getuigen: Joff. Caesenbroot, Cornelis van Hijselendooren.

7 Julij 1658 vader : Severijn Adamse Oosterwijck.

moeder : Saere Janse Oosterwijck.

kind : Adam.

getuigen : Adam Severijn Oosterwijck en Lijntie Adam Oosterwijck.

_.(> julij 1658 vader: Cornelis Hof.lthoEVENs

moeder : Jaecomijntie Cornelis.

kind : Cornelis.

getuigen : Bette Janse, ende Aderijaentie.

31 Julij 1658 vader : Heijnderick van S-vnt.

moeder : AELTIE van der Veer.

kind : Helena.

getuigen: Floris Lenderse van der Veer,