is toegevoegd aan uw favorieten.

Register ofte namen der kinderen mits de ouders ende getuygen die in de Remonstransche kerke van 's Hage gedoopt sijn, 't sedert den 17en Augustij 1650

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

getuigen : Franssoeys Noordeloos en Annie van Dobbe en Marija van Dobbe.

23 Julij 1673 vader : Sr. Willem de Hooren.

moeder : Trijntie Pieters Sepesteijn.

kind : Rabecka.

getuigen: Zacharias van de Put, Burghie Pieters Sepesteijn, Soffija van de Put. 20 Sept. 1673 vader : Mr. Pieter Schaep.

moeder : Joff. ElisabET van Strijen.

kind : Theodora.

getuigen : Joff. Anna van der Mast en de heer Dirck Schaep, sickertaris der stad Amsterdam 4 Oct. 1673 vader : Jacobus Voorburgh.

moeder : Joffr. Vredenburgh.

kind :

31 Dec. 1673 vader : Johannes van der Smaf.l, Katarijna

van der smael.

moeder : Heiena van der Cruijs.

kind : Katarijna.

getuigen : Jacob van der Smael en Katarijna van der Smael.

4 Febr. 1674 vader : Joris Houckgeest.

moeder : Maria BoxEL.

kind : Philippina.

getuigen : ChristoPfel Wens voor de heer Capt Willem Vincent van Inhausen en Joffr Anna Houckgeest.

27 Maij 1674 vader : Antonij Woi.ffswinckel.

moeder : Willemijna Houttuijn.

kind : Reynctie.

getuigen : Jan van Eeck, Elisabet Houttuijn. 10 Oct. 1674 vader : Maerten van der Speck.

moeder : Willemina Outhuijs.

kind : Willemijna.

getuigen: Hendrick Outhuijs, Geertruijda van Gijssen.

17 Oet. 1674 vader : Cornei.is Eingelaer.

moeder : Teunisie Vrients.