is toegevoegd aan uw favorieten.

Register ofte namen der kinderen mits de ouders ende getuygen die in de Remonstransche kerke van 's Hage gedoopt sijn, 't sedert den 17en Augustij 1650

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

getuigen: Steven DirckxEn, Elisabeth de Moon, Aeltje van Hooghstraten.

ii Julij 1677 vader : van der Speck.

moeder :

kind : Poulus van der Speck.

21 Aug. 1677 vader : Johannes Vermeulen.

moeder : Hasia Klinckhamer.

kind : LukrESIa Adriana.

getuigen : Hugo Mouthaen, en Adriana Mouthaen.

10 Oct. 1677 vader : Cornei.is Lingenaer.

moeder : Teuniske VriENTEN.

kind : GijsbrEGht.

getuigen : Aei.tje Vrienten als Moeij ende peet.

26 Oct. 1677 vader : Mr. Albert Swartendijck.

voor de Craem- moeder :

vrouw Bedde kind : Geertruijt.

getuigen: Anna de Jongh, weduwe van den Baliuw Borremans en Catharina \an Vliet; Cornelia van Wijngerden. 2 Dee. 1677 vader : Mr. pieter Schaep, advocaat v. d. Hove

van Hollandt.

moeder : Elisabet van Strijen.

kind : Simon.

getuigen : Adv' Mr. Cornelis van Strijen ende vrouwe Cornelia van Strijen, huijsvrou van de heer Sijmon van Beaumont, Secretaris van de Groot Mog. Heeren Staten van Hollandt ende Westvrieslandt.

2 Dec. 1677 * vader : Mr. ArENT Vinck.

moeder : Juff. Anna Nieuwpoort.

kind : Gerart Vinck.

getuigen : den ambassadeur Nuwpoort met sijn vrouw en 'Dwingei.oo met sijn vrouw. 8 Dec. 1677 vader : Pieter Schrap.

moeder : Cornelia Keijser.

* Deze akte staat ook op 4 Dec. geboekt.