is toegevoegd aan je favorieten.

Register ofte namen der kinderen mits de ouders ende getuygen die in de Remonstransche kerke van 's Hage gedoopt sijn, 't sedert den 17en Augustij 1650

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Bije, Caterijna Krabbe, huisvrouw van Cornelis van Schagen.

15 Julij 1685 vader : Quijrijn van der Smael.

moeder : Cornelieja van der Smael.

kind : CoRNEUS.

peters ot getuigen : Jacob Janse van Waerde en Henderickie van Waerde.

1 Aug. 1685 vader : Johan Gf,sei,le.

moeder : Petronelea van Houck.

kind : Jacobus.

getuigen : Daeyel Geselee en Johannis Tongereoo t Maria Geseeee.

15 Nov. 1685 vader : Adriaen Spijk.

Ds Nijendee. moeder: Jacoba van Walwijk.

kind : Maria Margarita.

getuigen : Mons. pieter Vereijn en jufï. Margareta van son.

9 Dee. 1685 vader : Adam Oosterwij ck.

moeder i Johanna Maria de Willer.

kind : HENDERIKUS.

getuigen : Mons. Adrianus Coi.eijn en Quirinus van der Smael en Cornelia CHRUijTen Cornelia van Waerden.

18 Dee. 1685 vader : Mons"" Cornelis van Dort.

Nijendael. moeder : jufï. Chatarina Heemskercke.

kind : Gerardus.

peters: Jacobus Margaretavan Heemskerkcke en Herman Rf.verhorst.

Dee. 85 - Mrt 86 Door domine Brandt gedoopt op de gevangepoort Aris Cornelisz Mataris bejaert doopsgesint persoon van Sardam out 56 jaren op sijne belijdenisse.

17 Maert 1686 vader : Jacobes Melsert.

moeder : Magrietijen van NiMWEGEN. kind : Pieternel.

getuigen : Dirck van Nimwegen en Pieternelle van Nimwegen.

31 Maert 1686 vader : Jan Mertens.