is toegevoegd aan je favorieten.

Register ofte namen der kinderen mits de ouders ende getuygen die in de Remonstransche kerke van 's Hage gedoopt sijn, 't sedert den 17en Augustij 1650

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moeder : Neeltje Sijmense.

kind: MEERTjEN.

getuigen : Davit Sijmense en Kt.aesje Ewits.

10 April 1686 vader : Anthoni Leenmans.

Ds Brandt moeder: van der Speck.

kind :

getuigen : Johan Deenmans, Johan Gagius, Margareta Gagius ende Adriana van der Speck.

21 April 1686 3 kinderen : Petrus, Geertruit en Marija Prof. i4mborgh op hunne belijdenisse.

ten liuise van Adt SCHABAEIJE.

5 Meij 1686 vader : Korsteyaen van Hoogstrate.

moeder :

kind : J acobus.

getuigen : Frederijck FrijbeEck, Beeka FrIJBEECK..

11 aug. 1686 vader : Cornelis van Noort.

Ds Niendael moeder : Josina van den Broeck.

kind : Wii.LEmina.

getuigen: Jan Arentse van den Broeck, Marija van Noort en Wii.LEmina van den Broeck. vóór 24 Sept. 1686 vader : Pieter Schotte.

Ds Niendael moeder : Claertje Jans.

kind : Christijntje.

getuigen: Tanneken van Vierssen, Pieternella van der Bock en Grietje Harde vuist

24 Sept. 1686 vader : Jacob van Reindorp out 53 jaren. Ds J. Brant. krank zijnde op zijne belijdenis ten presen¬

tie van Mr Arent Vink ouderling. 1 Oct. 1686 vader : Cornelis Ramp.

Ds J. Brant. moeder : Barbara L,eijstar.

2 kinderen : Huij bert en Gerrit.

9 Oct. 1686 vader : Pieter Houttuin.

Ds Niendael moeder : Stephanina van Eden.

kind: Johanna.