is toegevoegd aan je favorieten.

Register ofte namen der kinderen mits de ouders ende getuygen die in de Remonstransche kerke van 's Hage gedoopt sijn, 't sedert den 17en Augustij 1650

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kind : Sara.

getuigen : Ai.icksander van Emmerick en Machtelijna Sprinckvloet.

15 Febr. 1688 vader : Lambertus Ruighaver.

Ds Niendael. moeder : Cornei.ija Benstis.

kind : Martinus.

getuigen : Bastiaen Scheurleer en Ida Ruighaver.

15 Febr. 1688 vader : Jacobus Mercer.

Ds.G.van Niendaei.moeder : Grietje van Nimwegen.

kind : Johanna.

getuigen: IJsaac Sprinckvloet en Petronella vSas.

7 Maert 1688 vader : Gillis van Limburch.

moeder : Elisabet Geselle.

kind : Susanna.

getuigen: Daniël Gf.sei.le Bijatrix Tibout huijsvrouw van Mr. Francois van Limburch en Joff. Chatrina Hasenbaert huijsvrouw van Jan Cornelisse van der Belt.

22 Maert 1688 vader : Govert Ijeberghen.

moeder : HELENA van Cuick.

kind : Gijsbertus.

getuigen : Willem LiECERGhen medicina doctor. 11 April 1688 vader : mons. Roosendaal.

Ds Nijendaei, moedei: Juff. Kamerbeeck.

in huis kind : Jacobus Henricus.

21 Meij 1688 vader : Adriaen van vSpijck.

Ds Goswijnnus moeder: Jacoba van Walwijck. van Nijendael. kind : Maria Margrita.

vóór 23 Juni 1688 vader : de Adv* Simon van Limburgh. Ds. Nyendaal moeder : Adriana Pansarts.

in huis. kind :Rem.

13 Julij 1688 vader: mons. Gerardt Fransche kraemer.

moeder :

kind : Jan.

23 Julij 1688 vader: Adam Oosterwijck.