is toegevoegd aan uw favorieten.

Register ofte namen der kinderen mits de ouders ende getuygen die in de Remonstransche kerke van 's Hage gedoopt sijn, 't sedert den 17en Augustij 1650

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

peter: Ds Johannes Berghman Remonstr. predic. tot Alckmaer.

10 Maij 1695 vader : Huibert van den Heuvel.

Ds Berghman. moeder : Juff. Schilders.

kind : Anna.

12 Junij 1695 vader : heer advoc. Daeniei, Basuis.

Ds Adrianits moeder : Margreta Douw.

Katterburgh kind : Cathrina.

peters: Pieter Basius en de huijsvr. Anna Ravesteijn.

17 Junij 1695 vader : Paulus Spangersberg.

Ds Joh. Brandt moeder : Willemina Roosbeen.

in huijs kind : Willemina.

getuigen : Juff. Willemina Kloppers liuijsvr. van Ds Brandt.

2 aug. 1695 vader : Louis Adrien Smout.

Ds Nic Bergman, moeder : Ai.ida van Santen.

kind: Rochus Justinus.

getuigen : Sr Rochus de Bije en Cornelia de Bi je en Barbara van Santen. 14 aug. 1695 vader: Johannes van Swinderen.

Ds N. Berghman. moeder : Anna Margreta Zeusiux.

kind: Johanna.

peeters: Nicolaes Zeusiux en Johanna Zeusiux. 4 Dec. 1695 vader : Tileman Sluive.

Ds J. Brand. moeder : Maria van der Veer.

kind: Nicolaes.

getuigen : Batholt van Epen en zijn huijsvrous Gerritie Gerrits en Neeltie van der Veer.

4 Dec. 1695 vader : Rochus de Bije.

Ds J. Brand. moeder : Alida van Schage.

kind : Adriana.

getuigen: Barend van Schage, Cathap.ina Crabbe, wed. Cornelis van Schage en Adriana Smout.

2 Jan. 1696 vader : Adriaen van Spijck.

Ds Berghman. moeder : Margreta Kuuijt.