is toegevoegd aan uw favorieten.

Register ofte namen der kinderen mits de ouders ende getuygen die in de Remonstransche kerke van 's Hage gedoopt sijn, 't sedert den 17en Augustij 1650

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

getuigen : Jacomijntie van Dobben, en Corneli \ la BoRSE.

25 Maert 1707 vader : AkiJ Kooi..

l)s. Klinkhamer, moeder: Elisabet van Emmerik.

kind : Sofia.

getuigen : Alida van Emmerik..

10 April 1707 vader : Cornelis van der Leeuw. Ds. Bisterls. moeder : Geertruij Mercer.

kind : Jacoba.

getuige: Jacobus Mercer en Makgrieta van Nimwegen.

16 Maij 1707 vader: Willem Mansvelt.

Ds. Ki.inckhamer. moeder : Maria van der Wilt.

kind : Maria.

Peter : Willem Berkel en Neeltje van der Wilt.

9 Juli 1707 vader : Jacob Mouthaan.

tot maaslandshuijs moeder : Neeltje Haringmans.

door Ds. Berg- kind : Ai.ida.

mans. getuige : Mr Daniël Ba.sii's.

0 September 1707 vader : Dirk Oost vries.

Ds. Bistèrus. moeder : Maria Oudhuijsen.

kind : Henderik.

getuigen : Cornelis van der Spek en Wili.emina Oudhuijsen.

2 Oct. 1707 vader : Pieter de Groot. Drost tot Bergen

Ds. Nicolaas op Zoom.

Bergman. moeder : Alida Sandberg.

kind: J acoba Elisabet.

getuigen: Johannes Sandberg en vrouwe Bartha Justina de Groot en vrouwe Elisabet Batingius weduwe wijlen de Heer Hugo de Groot als mede de Heere Regenten der stad Bergen op Zoom. 4 Oct. 1707 vader : Dirik OoSTVRlES.

Ds. Bisterus. moeder : Maria Oudhuvzen.

kind : Henderik.