is toegevoegd aan uw favorieten.

Register ofte namen der kinderen mits de ouders ende getuygen die in de Remonstransche kerke van 's Hage gedoopt sijn, 't sedert den 17en Augustij 1650

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ds. Klinkhamer. moeder : Engeltie Broi wek.

kind : Heijndkik.

Peeten : Jakob Maarland en Annetie van dek Burgh.

2 April 1719 vader : Jakok van Nimmegen.

Ds. Klinckhamer. moeder : Elijsabet de Ki.eijne.

kind : Tobijas.

4 Junij 1719 vader: Mr Jakob df, Riemer.

Ds. Bergmans. moeder : Johanna Phijlippa van Rhenen. kind : Frans.

PEter : Frans van Limborg.

Meter : sijne huijsvrouw Marija de Riemf.r. 6 Jan. 1720 vader : Rut van Os.

Ds. Bergmans. moeder : Marijtje Stuewaers.

kind : Dirk.

Peeters : Mangenis Pluijm en Alida Voorwin. 21 Jan. 1720 vader: Magdeleentje van der Burgh.

Ds. Bergmans. moeder : Pieteu van der Wii.i.ick.

kind : Ijjsbeth.

Peet : Grietje Broekwegh.

23 Jan. 1720 vader: Piet de Roo.

Ds. Kunckhamer. moeder: Anna Maria van Dessel.

kind : Sara de Roo.

getuigen: Johanna Maria Stampekt wed. van de Luitaiit, Arij van Dessel. 1 Julij 1720 vader: Johan Maarland.

Ds. Bergmans. moeder: Engeltie Brouwers.

kind : Arij.

Peeter : Arij Brouwer en Neei.tie Bj.ommrndaal.

25 aug. 1720 vader : Willem Breugels.

Ds. Bergman. moeder : Aaltje van der Zee.

kind : Meindert.

getuigen: Pietertje Hagestein, Marcirieta Bermon.

ï^)e vader is 11a Oostindien voor de Kamer van Zeiand op 't paassehip 1720. 20 Oet. 1720 vader : J an Weijntjes.