is toegevoegd aan uw favorieten.

Register ofte namen der kinderen mits de ouders ende getuygen die in de Remonstransche kerke van 's Hage gedoopt sijn, 't sedert den 17en Augustij 1650

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kind : Marrigje.

getuigen : vader en Marrigje Jans de Man. 17 Nov. 1735 vader : Franscois des Milleville.

1 )s. Voegen. moeder : Maria van Mansveld.

kind : J ohannes.

meeter : Maria van der Wild, wed. wijlen Willem Mansveld.

22 Jan. 1736 vader : Cla\s Spanjer^berg.

Ds. Voegen. moeder : Maria Eeswijk.

kind : Paiti.us.

meeter : Ariaentje Spanjersberg en Vader. 2 Dec. 1736 vader : Engel Rietkerk.

gedurende de vaca- moeder : Geertje de Man.

ture na overlijden kind : Geertruijd.

van I)s. Jacobus meeter : Neeltje i>ic Man, en Mergje de Man Voegen, (') I)s. v. en de vader.

Eede.

5 Maij 1737 vader : Erancois des Milleville.

Ds. Jacob Jonk- moeder : Maria Mansveld.

broek. kind : Maria.

peet : Maria van der Wildt, wed. Willem Mansveld.

2t Aug. 1737 vader : Mr. ArENT Vink.

Ds. Jacob Jonk- moeder : Angenita Vink.

broek. kind : Anna Olida Maria.

peters : Anna Nievpookt, wed. Mr. Arent Vink, Johan Vink en Mr. Cornet.is Vink. 12 Mrt. 1738 vader : Ki.aas Spanjerbekg.

Ds. Jacob Jonk- moeder : Maria Ezewijk.

broer. kind : Johanna.

peet : Johannes Ezewijk.

7 April 1738 vader : Engel Pieterz Rietkerk.

Ds. Jacob Jonk- moeder : Geertje Jans de Man.

broer. kind : Cornelis.

peter : Jannigie Jans de Man.

12 Sept. 1738 vader : Mr. Arent Vink.

(1) Vermeld in het register van import op't begraven 16 Augustus 1736. D» Iacob Voegen.