is toegevoegd aan uw favorieten.

Register ofte namen der kinderen mits de ouders ende getuygen die in de Remonstransche kerke van 's Hage gedoopt sijn, 't sedert den 17en Augustij 1650

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kind : Gijsbert.

12 Junij 1754 vader : Theodorus van den Ende. Ds. Jonkbroer. moeder : Elizabeth Holsïijn.

kind : Theodorus.

15 Jan. 1756 vader: Nicolaas Ai.bi.as.

Ds. Jonkbroer. moeder : Maria Nol.

kind : Nicolaas.

1 Febr. 1756 vader: Heer Mr Cornelis van der I,ooij.

Ds. Jonkbroer. moeder : vrouwe Catharina de Vrij.

kind : Maria Catharina.

17 April 1756 vader: Arij Franke Ki.ok.

Ds. J. Jonkbroer, moeder: Pieternei.i.a Verbrugge.

kind : Frank.

24 Jan. 1757 vader: Hr Jacob de Riemer Junior.

Ds. Jonkbroer. moeder: JulTf. Alida Immink.

kind : Pieter.

Peeten : Hr en Mr pieter de Riemer en vrouwe Geertruij Sprouw.

5 Nov. 1757 vader : Arij Klok.

Ds. Jacob moeder : Pieternella Verisrugge.

Jonkbroer. kind : Pieter Arij.

5 Febr. 1758 vader : Pieter Metaal.

Ds. Jonkboer. moeder : Catharina Spanjerberg.

kind : Maria.

if> Juni 1758 vader: Jacob de Riemer Junior.

Ds. Jonkbroer. moeder: Ai.ida Immink.

kind : Janetta.

meter: Jannetta de Riemkr.

J ui ij 1758 vader: Nicoi.aes Ai.bi.as.

Ds. Jonkbroer. moeder : Maria Nol.

kind : Maria.

1 Maart x75») vader: Mr Cornelis van der I.ooij. Ds. J. Jonkbroer, moeder: vrouwe Catharina de Vrij.

kind : Pieter.

Peter: Pieter van der Looij.

.5 Feb. 1760 vader: Hr Jacob de Riemer.

Ds. J. Jonkbroer, moeder: Juff. Alida Immink.

kind : Adriana.