is toegevoegd aan uw favorieten.

Register ofte namen der kinderen mits de ouders ende getuygen die in de Remonstransche kerke van 's Hage gedoopt sijn, 't sedert den 17en Augustij 1650

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meter : de Weled. geb. Vrouwe Joiianna Sonmans, douarie van den Weled. gestr. Heer Mr Ijbrecht Hoorreman in leven oud Eerste Raed en Directeur generaal van Nederlands India.

j Nov. 1776 vader : Mr Guilliam van der Meerscii.

IK J. Jonkbroer. moeder: Adriana Gerarda van der Craght. kind : Johannes Frans.

peters : Frans van Limborcii van der Craght en Maria Spies Echtelieden.

9 Maij ij/() vader : Frans de Riemer.

Ds. J. Jonkiiroer. moeder : Anna Dorothea Ei.izabetii Fisscher.

kind : Catharina en Bartha.

-1 Julij 17^° vader: Mr Guilliam van der Meerscii. Ds. J. Jonkbroer, moeder: Adriana Gerarda van der Craght. kind : Margaretiia Martina.

peeter : Mr Martinus van der Craght. 30 Aug. 1781 vader: Frans de Riemer.

Ds. J. Jonkbroer, moeder: Anna Dorothea Elizabeth Fisscher.

kind : Jacob.

24 Feb. 1782 vader : Corneus Alblas.

Ds. J. Jonkbroer, moeder: Ei.isabetii Knops.

kind : Nicoi.aas.

Peet: Christoffei, Albi.as.

i() Jan. 1784 vader : Cornei.is Ai.iii.as.

Ds. J. Jonkbroer, moeder: Ei.isabetii Knops.

kind : Joiianna.

meter en getuige : Joiianna Gommers.

5 Maart 1786 vader : Corneus Ai.bi.as.

Ds. F. Lok ie. moeder : Eeisabeth Knops.

kind: Christoffei..

getuige : Maria Alblas.

22 Julij 1787 vader: Christophel Albi,as.

Ds. J. Jonkbroer, moeder: Adriana Metaal.

kind : Nicolaas.

getuigen :_ Nicolaas Alblas en desselvs huisvrouw Maria Nols, benevens Catharina Spanjerberg, vrouw van Pieter Metaal.