is toegevoegd aan uw favorieten.

Register ofte namen der kinderen mits de ouders ende getuygen die in de Remonstransche kerke van 's Hage gedoopt sijn, 't sedert den 17en Augustij 1650

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

getuigen : Anna Maria Verveer, geb. van Alphen, Johanna Eusabeth Polders, geb. van der Hart.

3 Dec. 1802 vader : Adriaen de Kemp.

Ds. I' r. I,oRie moeder : Maria Speeleveld.

geb. 16 Nov. 1802 kind : Pieter.

getuigen : Pieter de Kemp, en Jannetje de Kemp, geb. Glavemans.

12 April 1803 vader : Hendrikus Jacobus van Voorden. Ds. I' rans LöRié moeder : Clara Zeeiioff.

geb. 3 April 1803. kind : Hendrikus Jacobus.

8 Maij 1803 vader : Mr. Jan Christiaan Hespe.

Ds. Krans Lorie moeder : Marie Jeannette Antoinette Bullot geb. te Amsterdam kind : Catharine Henriette Etienne Pattune. 29 Nov. 1802. getuigen de evengenoemde ouders.

22 Junij 1803 vader: Jan de Quack Jansz.

Ds. Frans Lorie moeder : Petronella Johanna van Si.t-ijs. geb. 23 Maij 1803 kind : Frans.

getuige : Francina Brakel.

17 Jan. 1804 vader : Daniël Cornelis Bacot.

Ds. Frans Lorie moeder : Johanna Adriana Schoon. geb. 8 Dec. 1803. kind : Dirk Schoon.

22 April 1804 vader : Adriaan de Kemp.

Ds. P. van der moeder : Maria speleveld.

Breggen Paauw, kind : Dirk Speleveld.

geb. k) Maart 1804. getuigen : Hendrica Speleveld voor Dirk

Speleveld, Maartje Spei,evei.d, geb. van der Geer.

23 April 1804 is aan den kerkeraad, ter overtekening aangeboden

een Extract uit het Doopregister van de Christelijke Gemeente der Remonstranten te Leiden, volgens het welk op verzoek van Agidius Leonardt's Ali.ot en desselfs huisvrouw Johanna Ruighaver aldaar is aangetekend, dat derzelver kind Karolina Kornelia, geboren in den Hage den 14 Februarij 1797 aan het huis der ouders wonende in den Hage, gedoopt is door Ds. B. van Rees ;