is toegevoegd aan je favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ende Gerit van Vorsler vorscreven gedaen hebben end hebben des to getuge ons segels bi segel Wenemers, here van Cuyk, onses lieven vaders end jonker van onser rechten weereheit an desen brief duen hanghen. Ghegeven etc.

Fol. 2 en 2V. zijn onbeschreven.

Dit sint vurwerden end punten des hilix. tusschen Johan van Cuyck end Johannam, dochter onses lieven ghenedigen heren van Gelre, als die verraemt syn van rade end vrienden up beiden syden.

Fol. 3. Wij Willem van Gulich, bider gnaden Gaids hertoge van Gelre end greve van Zutphen, maken kont end kenlich allen luden mit desen apenen brieve, want Johan van Cuyck, onse lyeve neve, aldeste soen Wenemers here van Cuyck, onses neven, bi rade onses end Wenemers vorgenoemt syns vaders, Johannam onse naturliche dochter, die to deser tijd noch to oren mundigen jaren der bescheidenheit nyet comen en is, heift tot sijnen wittigen eligen wijve, gesellyne end beddegenoit apenbairlich mit hande, monde end gaven getruwet end bislapen, daromme hebben wij gelaift end gelayven yn desen brieve, wanneir Johanna, onse dochter vorscreven, tot oren mundigen jaren der bescheidenheit comen is dat 'se dan truwen end nemen sal Johan van Cuvck vorgenoemt, eyne maent dan dar na dat he des gesynnet an ons end onse dochter vorgenoemt mit sijnen apenen brieven tot oren wittigen elichen manne, geselle end beddegenoit na gewoente end gesette der heiliger kirken, sonder vertoch end argelist, mit sulken vurwerden. Weirt sake dat Johanna, onse dochter vorgenoemt, Johan van Kuyck, onsen neven vorscreven, bynnen eynre maent dar na, wanneir si tot oren mundigen jaren der bescheidenheit comen were, to gesynnynghe des vorgenoemde Johans