is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

comen moichten, mit den renthen, goiden, thinse, erfnisse, pachten ende anders alle sijnen toebehoeren alentlich ende nyet uitgesceiden, gelijck die vurscreven confirmatibrieve ynne halden ende gelaven yn goiden truwen, voir ons, onse erven ende nacomelingen den vurscreven heren Gerit ende sijnen erven. Des ene were te wesen ende hem ende sijnen erven dair ynne te halden na ynhalt der confirmatiebrieve vurscreven, sonder alle argelist etc. Datum Zaltbomel up sente Lucas dach.

Fol. 17. Wij Willem etc. doin kont etc. dat voir ons comen is heer Walraven van Baer, ritter ende heeft gemaict mit onsen hant ende mit sijnen vrihen willen vrouwen Aliden, sijnen witliken wijve, allen alsulke heerlicheit, goide ende erfnisse als hir nabescreven steet tot eenren richten lijftochte. Irst die husinge ende heerschap tot Lathum mit allen sijnen thoebehoeren, also dat gelegen is tussgen Westerwert ende Baer mitten lande tot Wautenoirde. Item II morgen lands, gelegen in den Ruwenvene, gelegen in den gerichte van Duven, mit vier hoven holts gelegen in Redenremarck ende mitten inslagen lande dair tobehoerende dat up Redermersch geslagen is. Item dat goit tot Heerde gelegen yn Veluwe mit sinen toebehoeren, wilke gude vurscreven heren Walravens vurscreven eygen sijn, als wij verstaen ende dat nyelant, dat ons vertynset, dat totten goide tot Heerde geslagen is up Heerderbroick. Item so heeft heer Walrave vurscreven vrouwe Aliden sijnen wijve gemaict tot lijftocht alsullich goit als heer Henrich van Baer heren Walravens vader kofte tegen Johan den Roeden, dat onse tynsgoit is, gelegen in den kirspel van Reden. Item 5 malder saeten gelegen up Wortrederynghe, mit eynen hal ven hoeve houts gelegen yn Weertredermarck. Item II morgen lants up Wortrederbrynck ende sess screden uppen Wylom. Item in Redermarck drie vierdel houts mitten nyenlande dat dair