is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

int jair onss Heren dusent driehondert acht ende tachtentich des neesten dages nae sente Bonifacius dach.

15 October 1385.

Wij Willem etc. doin kont etc. Wert sake dat wij Herbren van Haeften uit onsen lande maenden of deden manen ende dair nae sijne erve of guit in der banck tot Tuylle beclaeght of angesproeken wurde, soe bekennen wij dat wij den vurscreven Herberen een guit ganss geleide gegeven hebben ende geven, avermits desen apenen brieve, up ten lesten Dijnxdaghen als he mit rechte nyet langer voirgain en mach ende enen dagh voir den vurscreven lesten Dijnxdagh • ende enen dach na in die vurscreven bancgk tot Tuille te comen ende sijne erve of guit dair the verantwerden, soe woe duck hem dat geveelt ende noet is, sunder argelist. In orkonde etc. Gegeven int jair onss Heren MCCCLXXX des neesten Sonnendages nae sente Victoirs daghe.

31 October 1384.

al 25V Wij Willem etc. doin kont etc. ende bekennen dat omme gonsten wille die wij hebben tot Elbert van Eyll Enterssom. onsen slueter tot Gelre, omme manigen truwen dienst dien he ons manichwerff gedain heeft ende noch doin mach, hebben averdragen mitten selven Elbert als van den scho t die wij hem sculdich waeren en sijn, die sich geloipt tsamen up vijfhondert negen ende twijntich alde scilden ende XXIVT heren grooten, die he heren Willem, here van Broichuysen onsen lieven neven, rayt ende havenmeister, van onser wegen heeft betailt, also dat wij Elbert vurscreven ende sijne erven bewijst hebben die vurscreven vijfhondert negen en e twijntich aude scilde vyf ende twijntichsten halven heren grooten, mit allen onsen gulden, renthen, pachten ende scattingen onss lands van Gelre, dair die selve Elbert eyn slueter af is up dese tijt, up jaeren ende termmen hir nae