is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bescreven, als tweehondert goide alde gulden scilde etc. nu in desen jair up sente Mertens dach des heiligen bisscops yn den wijnter neest comende. Ende twee hondert alde scilde als vurscreven sijn of payment dair voir als vurscreven is nu sente Mertens misse vurscreven aver eyn jair dair na neest volgende, ende also voirt sente Mertens misse dair na aireneest volgende hondert negen ende twijntich alde scilden als vurscreven sijn of payment dair voir als vurscreven is ende die vijf ende twijntichsten halven heren groten vurscreven, mit vurwerden dat Elbert vurscreven ende sijne erven die vurscreven vijfhondert negen ende twijntich alde scilden ende vijfF ende twijntichsten halven heren groten uit onsen gulden, renthen, pachten ende scattingen vurscreven selve boeren soilen als vurscreven is. Wert doch dat wij of onse erven Elbert vurscreven of sijne erven ontsetten wolden van onsen sluterampt vurscreven, also dat sij die vurscreven vijfhondert negen ende twijntich alde scilde ende vijf ende twijntichsten hal ven heren groten als dan alinclich nyet geboirt en hebben, so sullen wij hem terstont alsullich gebrek als sij dan dair af hedden geven, vervullen, betalen of doin gheven, vervullen ende betalen, eer wij of onse erven yemant anders dat vurscreven sluterampt bevelen. Voirt want Elbert vurscreven an onse stat van Ruremunde gelaift heeft voir hondert aude scilde als van onser wegen, so sullen wij hem ende sijne erven dair af alinclich scadeloes halden. Alle dese vurscreven vurwerden ende punten hebben wij hertoge vurscreven voir ons, onse erven ende nacomelingen gelaift ende gelaven die yn goiden truwen mit desen brieve Elbert ende sijnen erven vast, stede ende onverbrekelich te halden, sonder argelist. In orkonde etc. Datum anno Domini millesimo trecentesimo octuagesimo quarto vigilia Omnium sanetorum.