is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deden so wilkoren wij ende geloven, dat die doempraest of Henric van Est of een van hoen beiden desc dusent gulden winnen mach ter lombarde of ten joeden of tot also geliken cost, sonder eynigen ondanck van ons dair af te hebben. Ende orame die merre vestenisse hir af so hebben wij gebeden A. b. c. etc., dat sij dit mit ons geloeven willen ende wij A. b. c. etc., om beden willen onss lieven heren vurscreven, hebben wij gelaift ende gelaven bi onser truwen ende sekerheit of dese dusent gulden vurscreven nyet betailt en wurden van onss lieven heren wegen vurscreven upten achtende dach na Meydach naest comende of hir en bijnncn, dat wij dan des neesten dagen dair na als die dach leden is ongemaent yn sullen rijden tot Zaltbomell tot Willem Hacken huys of yn een herbergen dair he nu ter tijt wonaftich is ende dair wert noch uut der stat te Bomell nyet the scheiden dat geit en sij irst wale betailt den doempraest of Henric van Est, mitten schade die dair upgegain wert ende dair sullen wij recht mailtijden eten ende ons selven an den weerd qwijten ende lenen als leisten sculdich sijn te lenen. Voirt so ist vurwerde of eynich van ons burgere van lijfs node nyet yn riden en muchte, dat die dan eynen goiden man ynsenden mach mit tween perden yn die stat van Bomell, costelich gelijck ons selven alle dat te doin dat wij voir gelaeft hebben ende van dair nyet te scheiden dese dusent gulden sijn betailt gelijck vurscreven is mitten cost die dair up gegangen weer. Mit alsulken vurwerde dat een ygelich van ons burgere mit sijnen andeel quijt mach wesen, thent were sake dat eyn of meer van ons burgere aflivich wurde, dat Got verbieden moit, bijnnen deser tijt der betalinge vurscreven, so solden wij andere burgere die yn levende lijven bleven voir des doden of der doden andeel eyn ygelich van ons voir sijne andeel behacht bliven, in allen manieren vurwerde ende gelaefte als vurscreven is. Ende wij hertoge vurscreven hebben gelaift