is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van der medeghaven vurgcnoemt of van der erfnissen die mitter vurscreven medeghaven gecoft weren als vurscreven is ende dair mede sall sij gescheiden wcsen van hoeren kijnderen. Wert oick sake dat Johan vurscreven aflivich wurde voir dode onser nichten vurscreven ende onse nichte vurscreven enghene witlike geboirte beliielde van Johanne vurscreven, so sall onse nichte vurscreven hebben ende behauden tot hoere lijftocht an der husinge ende hocfstcden vurscreven gelegen bijnnen Goch ende an tweehondert auden scilden tjairs uyter den anderen erfnissen, renthen ende gueden, gelegen bijnnen der stat tot Goch ende buten der stat in den lande van Goch, dair Johan vurscreven an gegued is van heren Seger, sijnen heren ende vader, als vurscreven is. Ende voirt sall onse vurscreven nichte dan erflike hebben ende behauden die alinge medeghave die wij mit hoere gegeven hebben als vurscreven is, oft die alinge erfnisse ende renten die mit der vurscreven medegaven gecoft weren ende dair mede sall onse nichte alentlich gescheiden wesen van den erfgenamen Johans van Gruesbeke vurscreven. In orkonde des soe hebben wij Willem hertoge vurscreven etc. Ende omme die merre vestenissen allen descr dingen vurscreven so hebben wij gebeden ende bidden onse lieven ghemynde here ende vader, den hertoge ende onser lieven gemijnden vrouwen ende mueder, den hertoghinnen van Gulich ende van Gelren ende onsen raiden ende maghen ende vrienden hir nae bescreven als, heren Derich van Bronchorst, here van Batenborgh, heren Henrich van Steenbergen, praist tot Zutphen, heren lierman van Ghemen, heren Willem van Broichuyscn, heren Seger van Gruesbeke, heren van Hoemen, heren Henrich van der Straten, ridderen, Willem van Steenbergen, Gherit van Steenbergen, Otten van Gruesbeke, 'lelman van Gruesbeke, Arnt van Hoemen den jonghen, Maes Belieft ende Arnt van Berenbrueke, etc.