is toegevoegd aan je favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

[>1. 42v. Dux Juliacensis.

Ducissa.

Mart.. . van Argeren (?)

Garcelis van Pellant.

Her Gadert van Nyvenhem.

Pastoer van Mershoven.

Her Arnt.

Her van Ghemen.

Arnt van d.. Gruth. ..

ol. 43. Wij Willem etc. hertoge etc. ende wij Katherina etc. hertoginne doin kont etc. dat in den jair onss Heren dusent driehondert vijf ende tachtentich des Dinxedages na den heiligen Dertiendach ons Arnt van den Gruythuse, onsen lieve swager ende rentemeister yn Velouwe, goide bescheidene bewisynghe ende rekeninghe gedain heeft van de rentemeisterampt vorgenoemt, van allen voirgeleden tijden thent sent Margreten misse thoe neest geleden also dat ons des wal genoige ende wij ons dier rekeninge bedancken ende bekennen dat wij hem van dierselver rekeninghe scliuldich

i blijven Xlillc ende eyn ende tachtentich goide alde guldene

schilde, goit van goide ende gerecht van gewichte ende vijf ende twintich grote, als wij nu ter tijt thArnhem yn onser munten doin slain. Voir wilke summe gelds wij denselven Arnde, onsen swager ende sijne erven, setten voir ons ende voir onse erve yn dat vorscreven rentmeisterampt up Velouwen yn alle der maten als sijn voirbrieve ynhaldene ende gelaven hem yn goiden trouwen dair yn te halden ende niet ontsetten, noch doin, noch laten ontsetten, he ende sijne erven en hebben die XIIIIc LXXXI alde scilde vorscreven mit den XXV groten vorscreven alinclic geboirt na ynhalt dierselver synre voirbrieve vorscreven. Alle argelist uytgeseget. Hir waren aver ende an etc.