is toegevoegd aan je favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verslacht ind verleken sin van allen tichten, schulden ind aenspraken, heisschingen ind vorderien, so wat kunne ind so wie die sijn moegen niet utgescheiden, die wij ofymant van onser wegen heisschen, tien of vorderen muchten van Johanne ind Abertine van Montefia, gebruderen, yren erven, neven, gesellen, dieneren ind gesijnde van alle der tijt vorleden bis op hude diesen dach datum diss briefs ) op alle alsulcke gude, bewegelic ende onbewegelic, so wie ende wa die gelegen sin, die Johanne van Montefia vurscreven nu heeft ende achterleedt na sijnre dode. Also dat wir voer ons, vor onse erven ind nakomelingen op alle die vurscreven saken vertien alinclic ind temale overmitz desen brief ind schelden sij daer van loss, ledich ende quyt ) sij ons gedain hebben so verlenen wij ende confirmeren den vurscreven Abertine, sinen broeder, syne erven in stat Johans vurscreven ind den anderen gesellen ind gesijnde alle alsulke privilegie, frankisie, brieve ind vriheide als Johanne vurscreven ind die sine van onsen vurvaren seliger gedeclit ind van ons gehatt hebben ind hebben moegen mit alle den punten, articulen, clausulen ind formen so wie die ynhalden ind begrepen van den lomberden husenen van Ruemunde ind van Arnhem, gelikerwijs of die van worde te worde ende van punten te punten in desen brieve begrepen weren, derre te gebruken ende te ghenieten, gerast ende geruedt, van data diss briefs aengande ind twintich jare na en ander nast volgende durende. Ende soelen hen die brieve, privilegien, francisien ind vriheiden vernien ende overlieveren tusschen dit ende Pinxsteren of sent Jacops dach neist comende die vurscreven twintich jare lanck te weren ende te duren na ynhalt derre brieve ind privilegien des huyss van Arnhem besegeit mit onsen ende onser vrouwen van Gelre segelcn ende met siegelen onss raitz, rittere ind knechte ende onser steede Ruremunde, Nymegen, Arnhem ende Zutphen ende die brieve te verbeteren ind te verlengen mit anderen