is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vurscreven geit ende pene bijnnen sess weken na ilken terinijne teynden den viertiennachten vurscreven nyet betailt en wurde als vurscreven is, so mach her Johan, onse neve vurscreven of sijne gewairde bade, dat vurscreven onbetailde geit ende pene die dair up geloepen were als vurscreven is uytpeynden ende doin uitpeinden als bekande ende verwonnen schout yn gerichte, uyt goede des Duytschenhuys van Tyel ende uyt allen hoeren goeden gelegen yn onsen lande van Gelre, thoebehoerende der balyen van Utrecht vurscreven. Voirt so en soilen die landcommenduer ende die brueders van den Duytschenhuyse tUtrecht vurscreven heren Johan, onsen neven vurscreven, dese brieve onss seggens myt geenre obedientien of disciplinen afdringen moegen ende hir mede soilen die brueders van den Duytschenhuyse vurscreven verdragen ende ontslagen sijn van allen cost ende last van heren Jans wegen van Hattem vurscreven. Voirt ist onse seggen ende wille, dat die brueders van den Duytschenhuyse ende her Johan, onse lieve neve vurscreven, avermids desen onsen seggen ende averdrach mallich mit anderen yn rusten ende yn vreden nu voirtmeer Fol. 55v. soilen wesen. Ende were oic sake dat eynich gebrek of gesceel tusscen die bruedere van den Duytschenhuys vurscreven ende heren Johan van Hattem, onsen neve vurscreven, geweest hed, wairt of wesen muchte, dat in desen onsen seggen nyet geclairt noch gesproeken en were, dat willen wij ons ende onsen nacomelingen behouden hebben ende behouden avermids desen brieve tot onsen ende onser nacomelingen claringe ende seggen ende nyemans anders. Ende want wij oic willen dat alle vurscreven saken na yngehout onss seggens vast ende stede ende onverbrekelich gehouden werden, so segge wij ende willen dat die brueder van den Duytschenhuyse tUtrecht ende her Johan van Hattem, onse lieve neve vurscreven, mallic anderen bekennen ende geloeven soilen in goiden truwen avermids desen brieff