is toegevoegd aan je favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

17 September 1387.

Wij Willem etc. doin kont etc. dat wij gegeven hebben ende geven mit desen brieve Sander van Redinchaven ende sijnen erven alle guede ende erfnisse mit hoeren tobehoeren gelegen in den kirspel van Wamel, die Sanders vurscreven te Hvesen plagen ende die her Arnt van Hoemen, ridder, ene wijle beseten heeft ende mede die husinge mit alle hoeren toebehoeren ende dat alinge gesete dat her Arnt ol. 57v. vurscreven ene tijt beseten heeft, die Sanders vurscreven te wesen plagen, gelegen bynnen Nymegen, went ons dese vurscreven erfnisse, husinge ende guede mit alle hoeren toebehoeren vervallen sijn om broeken wille die her Arnt vurscreven ons gebroeckt heeft. Ende gelavcn in goiden truwen so wat brieve her Arnt vurscreven heeft van den vurscreven erfnisse, husinge ende guede, tsy van Sander vurscreven, van anders yeman of woe die brieve dair comen waeren dair her Arnt vurscreven an ende ynne dese vurscreven guede mede comen were, dat wij die aver sullen doin gheven Sander vurscreven ende sijnen erven eer dese vurscreven her Arnt van ons schiet ende quijt wordt van der gevengenisse dair wij hem yn bevangen hebben. Ende dat her Arnt vurscreVen Sander vurscreven ene kennynge doin sal der hem genueget, voir den richter tusschen Maze ende Wale ende voir gerichts lude up dese vurscreven erfnisse ende guede gelegen tot Wamel, desgelijcs een kennynge voir den richter ende voir scepenen van Nymegen upten husingen mit hoeren toebehoeren gelegen bijnnen Nymegen, uit te peinden uyt desen vurscreven gueden ende uyt anders en ghenen gueden. Voirtmeer sal her Arnt vurscreven geloeven den vurscreven Sander of die selve her Arnt eynigen kummer gedain ende gemaict hed up die vurscreven guede, dat he die tot manyngen Sanders vurscreven of sijnren erven af doin sal. Voirtmeer gelavcn wij in goiden truwen voir ons, voir onse nacomelingen dat