is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Johan vorgenoemt, gelijch die up heren Henric vorscreven spreken. Ende wij gelaven voir ons, onse erven ende nacomelinghe yn goiden truwen heren Johan vorscreven ende sijne erven alle vorwerden ende punten geschreven yn den vorgenoemde brieven, die wij sijnen vader vorscreven up dat vurscreven ampt gegheven hebben, te halden ende te voldoin geliker wijs of die vorwerden punten ende brieven up heren Johan vorscreven selve spreken ende desselven gelijx sal ons her Johan weder doin gelijch dat up sinen vader vorgenoemt geschreven steet yn denselven brieven, sonder argelist In orkonde etc. Datum anno domini MCCCXOo feria II post dominicam Misericordia domini.

Presentibus dominus Wilhelmo de Renen, H. domino de Gemen, Johanne Momepl.. .

1390.

Wij Willem etc. doin kont etc. dat wij van gerechter scholt ende van geleenden gelde yn onsen witteliken urber gekiert schuldich sijnt Arnt van Lienen ende sijnen erven sesshondert ende vijftich goide alde guldene schilde, goit van golde ende gericht van gewichte, munten des Roemschen keisers of des konninx van Vrancriche of dair voir gelijch payment dien vorscreven alden schilden gelijch goit yn onsen landen ghenghe ende gheve. Voir wilke summe gelds vorscreven wij voir ons, voir onse erven ende nacomelinghen bij rade ende goitdunken onser rade ende vriende gesat hebben ende setten mit dosen brieve Arnt vorscreven ende sijne erven onse huys van Hirnen mit der vesten, erve, goide, gerichten, hoge ende lege ende mit der heerlicheide dair thoe gehoirende ende mit allen sinen rechten ende thoegehoeren gelych die heren Alartz van Driele, ridders, waren ende also als hie die an ons gebracht heeft, also dat Arnt vorscreven ende sijne erven dier gebruken, die hebben, heffen ende boeren sullen alinclich sonder af-