is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hertoge etc.

Wij laten weten allen onsen luden tot onser heerlicheide van Hirnen gehoerende, dat wij avermids onse brieve voir eyne summe gelds die ons wail betailt ende yn onsen witeliken urber gekiert is versat hebben Arnt van Lienen ende sijnen erven onse huys van Hirnen, mit der vesten, mit der hierlicheide ende goiden dair thoe gehoerende. Ende ontbieden u dat gi Arnt vorscreven huldet, getruwe ende gehoirsam sijt, gelych gi dier heerlicheit van Hirnen schuldich sijt te te doin ende als gi heren Alart van Driele schuldich wairt te doin, doe die heerlicheit van Hirnen sijne was ende des en lait nyet also lief als wij u sijn.

19 April 1390.

Wij Willem van Gulich, bider genaden Gaids hertoge van Gelre ende greve van Zutphen, bekennen oevermids deser openen brieve, want ons Jan van Meerten, onse amptman tot Tiel ende in Nederbetuwe, mit anderen ondersaten enen man gelieiten Grensken in onser lande in den ampt tussclien Maese ende Wale ghevangen heft, die welck Grensken enen man int sticht van Utrecht geit had genoemen, ende ons denselven ghebracht in onse gewalt ende gelienten heeft in onse zekerbehalt tot Nymegen, dair af wij hem volkomelic gestain ende bedancken, willen dair om ende bevelen mede allen onsen ridderen, knechten, amptlude, steden ende ondersaten die wij nu hebben of namaels krigen moegen ende sunderlinge heren Willem van Drueten, riddere, onsen amptman tusschen Mase ende Wael endesinen zoonen ende erven, in welx ampt dat geschiet is, dat Jan vurscreven ende allen den ghenen die dair toe holpen ende oever ende aen waren des volkom elike gestanden, want wij dat gedain willen hebben. In orkonde onss segels ain desen brief gehangen. Gegeven int jair ons Heren MCCC ende XCmo des Dinxdages na den Sonnendagen Misericordia Domini.