is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Presentibus dominus Emonde de Eyndelsdorp, Henrico domino de Gemen et Johanne van den Velde, militibus.

Gherit van den Zandc tuchtigt Rixcn van Lochhuscn, zijne vrouw, met het goed Pillmch, in kerspel Lochem en Wermerdinch in kerspel Steen re, fcria v post sonnendag Misericordia Domini (21 April) 1390.

24 Junij 13 ..

Fol. 69. Wij Willem van Gulich etc. doen kont ende bekennen mit descn apenen brieve dat wij georlofft, gehengt ende geleden hebben onsen stat van Tiele ende onsen darpe van Zantwijc te maken ende te steenstraten nu ter tijt enen dijck, die gelegen is tusschen onser stat van Tiele ende onsen darpe van Zandwijc vurscreven ende die straten te gebruken gelijch hoiren straten binnen onsen stat ende dorpe vurgenoemt. Ende laven onser stat ende darpe vurgenoemt, dat wij off onse erven off nacomelinge off onse amptlude off ymant van onser wegen hem nummermeer geantalen noch anspreken zoelen noch krot noch hynder doin noch laten geschien van den vurgenoemden dijck, geheiten die Dam, dat sij dien nu ter tijt maken ende steenstraten soilen om onsen lieffden ende beden willen, want ons die vurscreven dijck, geheiten die Dam, toebehoirt ende wij dien voir ons hauden ende hauden willen. Datum anno Domini M°CCC° in nativitate beati Johannis

Baptiste.

28 December 1389.

Nos Wilhelmus primogenitus Juljacensis, Dei gracia dux Gelrie et comes Zutphanie, notum facimus universis et singulis presentes litteras visuris seu audituris, quod die