is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maict, alsoe dat he ons off onsen erven ende nacomelingen dair aff ende van allen saken vurscreven bescheidentlike bewijsinghe ende rekeninge doin sal, tot allen tijden als wij off onse erven ende nacomelingen hem dat eyne maent te voerens weten late. Ende wij hebben hoen bewijst voir sijne degelixsche cost, alle jair nae beloip der tijt dat he onse amptman is, tweehondert ende vyff ende twijntich Gelrensch guldene als wij nu lest tot Arnhem yn onser munten hadden doin slain off gelijc payment dair voir, als dat vurscreven ampt the vueren ende dair en baven en sall he ons off onsen erven ende nacomelingen ghene cost mere rekenen dan bescheidelike cost die he dede omme die dike ende weteringen the beschouwen ende then were dat wij hem enige sunderlinghen saken bevelen te doin bijnnen off buyten sijnen ampt vurscreven. Ende wert dat he enyge cost dede als vurscreven is omme die dike ende weteringe the beschouwen ende oic off he dede enige cost off verlech omme enyge sunderlinge saken wille als vurscreven is bij onsen bevele bynnen off buten sijnen ampte ende dat he off sijne gescllen yn onsen dienste off dat wij hem ontboden mit onsen brieven erglient the rijden mit ons off van onser wegen ende sij dan nederlegen ende gevangen wurden off reysyghe haeve verloeren, dair solden wij hoire hoefthere aff wesen ende die cost ende dat verlech ende verlies vurscreven sal he boiren van allen saken ende broiken als verschinen soilen van den ampte ende dijckgraschap vurscreven. Ende wert dat he up eynich jair dat jairgelt ende die coste, verlech ende verlies vurscreven van den ampt ende dijckgraschap vurscreven alinclich nyet geboeren en konde soe sal he dat gebrech dair aff slain up sijne ampt ende up die dijckgraschap vurscreven ons off onsen erven ende nacomelingen dair aff bescheidelike bewysinge ende rekeninghc aff Fol. 76v. te doin als vurscreven is. Ende want Herman vurscreven onss op onse ampt ende dijckgraschap vurscreven geleent