is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

des in orkonde hebben wij onse segel bijnnen up desen brieff doin drucken. Gegeven anno XC° ipso die beati Egidij.

2 September 1390.

Wij Willem etc. doin kont etc. dat want die herlicheit van Persunghen onse eygen goit is ende yn onse leen van den rijch onser borchgraschap tot Nymegen, als ons van onsen seligen voirvaderen wegen an comen is, nyet en hoirt, soe ontbieden wij u Johan van Wuesich etc. dat gi yn derselver onser heerlicheit gheen gericht off richtinghe en doit dan mitten ghenen die dair yn gheerft ende geseten synt, beheltelich ons onss rechten. Ende des en lait nyet etc. Gegeven in crastino Egidij feria sexta etc.

31 Augustus 1390.

Fol. 77v. Wij Willem etc. doin kont dat mit onsen wille ende consent is, dat die kircke ynt Honychout gelegen yn den rijck, gesticht ende gewijet up enen mergen lants die die kirchoff begrypt. Willich mergen lants rurende ende hoirende yn ander landt ende erfnisse dat onss ende onser heerlicheit tijns guet is ende ons des wale genueght, beheltelich doch ons, onsen erven ende nacomelingen an denselven landen ende erfnisse onsen alingen tijns gelijc als wij voir hadden ende onse alderen ende voirvaderen dair uyt gehadt hebben, sonder argelist. In orkonde onss segels etc. Gegeven int jair onss Heren MCCC tnegentich feria quarta in octava sancti Bartholomei apostoli.

Item dominus dux recepit resignacionem capelle de Persinghen per dominum Johannem de Bemol et dedit de ea presentacionem magistro Henrico de Ligua ut supra.