is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Gelre en greve van Zutphen, doin kont allen luden mit desen apenen brief ende bekennen dat wij onse burgere onser stat van Gelre halden willen sonder ymands wederseggen in alle alsulken hande goide als Willem van Stralen in onser vurgenoemde stat tot Gelre heeft, dair onse vurgenoemde burgere van Gelre mit rechte yngericht sitten. Alle argelist uytgeseeght. In oirkonde etc. Gegeven int jair etc. LXXXV op sente Paulus dach Conversio.

Presentibus de consilio, Arnoldo de Hoemen, domino de Amersoyen, Woltero de Ysendaren, Henrico Rombliain de Vossem, Segero de Groesbeke, domino de Hoemen et Wilhelmo de Drueten, militibus et sigillatum per Johannem Kodken.

Fol. 79v. is onbeschreven.

Fol. 80. Wij Willem van Gulic, bij der genaiden Gaids hertoge van Gelre ende greve van Zutphen, als eyn saecwalt ende wij etc. als burgen doin kont ende kenlic allen luden die desen brief soilen sien of hoeren lesen, dat wij van gerechter scholt ende mit gesamender hant schuldich sijn vur ons ende vur onse erven ende nacomelinge Heidenrike van Oer, Heidenric ende Henric van Oer, sijnen sonen, ofhoere eyn van hoen drien vurgenoemt die heldere dis briefs weere of hoeren erven, twe dusent gude alde guldene schilde, guyt van gelden ende gerecht van gewichte, meenten des keysers van Romen of des conincx van Vranckrijc of guyt ander gulden geit dair vur den vurgenoemden alden schilden gelijc guet in der tijt der betalingen, van welken twe dusent schilden vurgenoemt wij of onse erven of nacomelingen wale betalen soelen Heidenric van Oer of Heidenric of Heinric, sijnen soenen, vurgenoemt of hoere eyn van hoen drien vurgenoemt die heldere dis briefs were of hoeren erven,