is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

volgende, die een helft dair aff soelen wij of onse erven hebben ende boeren of die gene den wij dat bevelen. Ende die ander helft dair af soelen Giselbrecht voergenoemt of sijne erven hebben ende behalden, dats te verstaen toe wilker tijt eynich broeken, vervall of opkominge verschinen of vervallen binnen desen drien voerscreven jairen den voirgenoemde drosseten ampt anrorende dair af soelen Gijsbrecht voergenoemt of sijnen erven of die gene die dair eyn amptman is in der voerscreven tijt, die helft ons of onsen erven of dengenen dien wij dat bevelen uytreken tot alsulker tijt ende terichts als die voerscreven broeken, vervalle ende opkominge ingewonnen werden, sonder eyncherhande argelist dair in te trecken. Ende als dese voerscreven drie jaire leden ende omkomen sijn, so soelen Giesbrecht voergenoemt of sijne erven sitten in desen voerscreven drosset ampt ende alle broeken, vervalle ende opkominge dair af heffen ende boeren sonder eyniche rekenynge of bewisynge ons of onsen erven dair af te doin. Ende wanneer ons of onsen erven des genoigt, dat wij Giesbrecht voergenoemt of sijne erven in den voerscreven drosset ampt sonder rekenynge dair af te doin nyet langer en willen sitten laten na desen drien jairen voerscreven, so moigen wy off onse erven Giesbrecht voergenoemt of sijnen erven dat opseggen of doin opseggen an hoeren mont of an hoeren were dair sij dan wonechtich sijn. Ende van dien dage voirt dat hem dat op wirt gesegt, soelen Giesbrecht voergenoemt of sijne erven yllichs jairs hebben na beloip der tijt dusent alde schilde munten ende payments voerscreven voer hoeren dagelichs cost ende arbeit dat voerFol. 86v. screven drosset ampt te verhueden ende te verwairen, in alsulken vorwerden of van den broeken en vervallen des drosset ampts voerscreven ellichs jairs na beloip der tijt also voel nyet en queme noch en verviele na desen drien jairen voerscreven als tot dusent alden schilden toe, dat