is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Copia littere domino de Culenborgh de duobus milibus florenorum.

Hieronder staat omgekeerd geschreven:

Die praest.

Die here Vyanen.

Die here van Gemen.

Her Willem van Drueten.

Her Heinric van der Straten.

Wilhelm van Ysendaren, Johan van Hoemoit.

Johan Mompelier van Oeverhage.

Heinric van Herwen.

17 Februarij 1388.

Wij Willem van Gulic, bij der genaiden Gaids hertoge van Gelre ende greve van Zutphen, doin kont allen luden mit desen apenen brieve ende bekennen vur ons, onse erven ende nacomelingen dat wij van rechter warechtiger scholt als eyn principael saecwolt schuldich sijn Thys van Zuchtelen, burger tot Colne ende sijnen erven, twedusent guede zwaire Rijnssche Coelsche gulden, goit van golde ende gerecht van gewichte of ander guyt payment dair voir etc. die wij hem of sijnen erven gelaeft hebben ende gelaven na desen brieve witliken ende wale te verrichten ende te betalen nu sente Johans dag te middesoemer neest toecomende of bijnnen vertynnachten dair nae onbegrepen. Ende weert sake, dat wij des nyet en deden als vurscreven is ende versumelic wurden, dat Got verhueden moit, so hebben wij den vurgenoemde Thys of sijne erven gesatt ende setten in onsen alingen halven toll opten Tragelen geheiten tot Lobede so woe die aldair genoemt ende gelegen is, alt ende nye, groet ende cleyne, nyet dair an uytgescheiden, also dat onse tolner tot Lobede sijnen knecht of wachtpenninc die dair op onse cost liggen sall van dien vurgenoemde dage vortan geven