is toegevoegd aan je favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat stichte van Utricht an die andere syde, dats te weten, dat die erfgenamen van Wageningen ende van Bernichem sullen hebben die syde des vurscreven veens weestwert ende Derich, here van Lienden ende die erfgenamen van Maenen sullen hebben die sijde desselven veens noirtwert ende Gadert van Stramprade, onse rentmeister ende Arnt ten Boickoip, onse amptman up Veluwen ende hoere erven, sullen hebben voir hoere cost ende arbeyt, den sy dair omme gedain hebben, tweelf mergen des vurscreven veens van Derich der erfgenamen van Maenen deile vurscreven gellegen mit enen eynde an Wageninger veene ende mitten anderen eynde an Maenre veene mits doirgainde tusschen hoen thent an dat stichte vurscreven, gelijch die vurscreven deilinge gesceiden, gedeelt ende gepailt sijn biden vierthien vurscreven, sonder argelist. In orkonde etc. Datum anno ut supra in crastino beate Margarete.

Deze acte komt vollediger voor op fol. 70*.

17 November 1390.

ol. 119V. Wij Willem etc. doin kont etc. ende bekennen etc. dat wij sculdich sijn van gerechter scholt Elbert van Eyll Evertssoin, onse sluter tot Gelre was ende sijnen erven, sesse hondert ende vijve ende twijntich aude goide gulden, goit van golde ende gerecht van gewichte of goit payment dair voir gelijch die he ons an gereden gelde uitgedain ende verlacht heft ende yn onsen nut ende orber comen sijn, wilke sess hondert vyve ende twijntich aude scilde vurscreven wij voir ons, onse erven ende nacomelingen bi rade en goitduncken onser raide ende vriende ende mit namen bi rade ende goitduncken heren Henrich van Steenbergen, praist van Audemunster tUtrecht, onss lieven neven, raits ende oversten rentmeisters, bewiset hebben ende bewisen Elbert vurscreven ende sijnen erven te boeren ende te heffen ut onsen pacht van onsen gruyt tot Gelre ende yn