is toegevoegd aan je favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vurwerden ende punten hebben wij hertoge vurscreven voir ons, onse erven ende nacomelingen gelaift ende gelaven in goide truwen Elbert ende sijnen erven vurscreven te voldoin ende vast ende stede te halden ende te doin halden, sonder argelist. In orkonde etc. Ende want wij alle onse renten 1. 120. voir voirbrieft hebben heren Henrich van Steenbergen, praist van Audemunster, onsen lieven neve, rait ende oversten rentmeister, hebben vurscreven. Soe hebben wij hem gebeden dat dese vurscreven bewisinge ende punten mit sinen willen sijn ende dat he des te getuge sijn segel mede an desen brief hange. Ende ich Henrich, praist ende overste rentmeister vurscreven, bekenne dat dese bewisinge ende alle punten vurscreven mit mijnen willen geschiet syn. Ende ;ch hebbe des te getuge bi segel mijns lieven gnedigen heren vurscreven omme sijnre beden wille mijne segel an desen brief bi mijnren rechter wetentheit doin hangen. Gegeven anno millesimo trecentesimo nonagesimo feria quinta na Kuniberti episcopi.

Johan Wynckell Horstingh beleend met het goed Wynckel Flors tingh, in kerspel Alten, Omnium Sanctorum (1 Nov.) 1390.

Johan Koddeken van Zellar beleend met goed te Kessel en Villar, in ger. Aesperden, feria 2a post Martini episc. (14 Nov.) 1390.

Henrich ter Oepwulde is ontfangen tot eynen dienstman, die predicta et anno ut supra.

al. 120v. Het Vridagen kempken en het Runtvortslach geeigend ten behoeve van Ailbert Paedze van Heidenoerde, die

Willibrordi (7 Nov) 1390.

28 Julij 1389.

Dominus dux ad rogatum Reynoldi de Rees concessit