is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gene vyant en sullen werden desselven onss lieven heren van Gelren noch sijnre lande, lude ende ondersaten noch dat wij en sullen gestaden dat ut onsen slaeten en geen eynige schade geschie also lange als wij leven onsen lieven heren van Gelren vurscreven of sijne landen, luden ende ondersaten. Ende dat onse lieve here van Gelre sich mach behelpen also lange als he levet ut onsen slaiten tegen alre Fol. 122. mallich wie he sij. Ende mit namen ut Born, ut Zusteren, ut Zittart, ut Ravenstein, ut Dalenbroich mit hoeren toebehoeren ende dat wij onse vurscreven slaite alle wanneer onse lieve here van Gelren des an ons gesynnet hem ende den sijnen dair thoe sullen apenen sijnen urber ende vordel dair ut te scaffen, uitgeseget tegen diegene dat kuntlich were dair wij nu ter tijt mit eyden verbonden weren also dat wij dair mit eren nyet tegen doin en mochten, doch wanneer onse lieve here van Gelren vurscreven sijne saken ut onsen slaiten vurscreven gedain ende geeyndt hedde so sal he ons onse slaite vurscreven wederleveren. Voirt sullen wij behalden den halven tholl tot Herwerden ende upten voeren die nu tot Ravensteyn leget ende bliven sall also lange als wij leven ende die ander helft van den tholl sal hebben onse lieve here van Gelren vurscreven. Ende dair sullen onse lieve here van Gelre ende wij mallich sijne amptlude ende schrivere bisetten den tholl gelijch te boeren. Ende als wij nyet langer en sijn so sal die tholl alinclich weder comen an onsen lieven heren van Gelren vurscreven, an sijne erven ende nacomelingen. Ende hier mede sullen onse lieve here van Gelren ende wij gensliken ende alle verslicht ende verliket wesen ende bliven van allen saken die onsen eyn tgegen den anderen heeft of hebben moicht van allen voirgeledenen tiden thent huden up desen sente Katherinen dach, tsy in brieven of buten brieven ende mit namen van sulken scholt, cost ende scade als wij vorderen moichten van onss broider wegen seliger heren Walravens