is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jan van Ubbergen tuchtigt zijne vrouw Gertrude, dochter van Willem van den Hamme, met het goed ten Hamme, in het ambt Goch, feria y- post Circumc. Donuni (3 Jan.) I391-

Wij Willem etc. doin kont etc. dat want wij bij rade ende goitduncken onser rade ende vriende gemaect hebben Willem Roever onsen amptman tot Thiel, tot Zandwick, tot Zoelen ende, tot Kesteren, in onsen lande van Neder•betuwe mit sinen toebehoeren, soe bekennen wij wert dat he of ymant omme des ampts wille onse broeken te vorderen wolde antasten ende dair ongelucke in vyell van doitslage of anders dat wij dair sijne ende der ghene die hem tot onser behuef dair thoe gehulplich weren sullen hoere hoeftheren wesen ende dat sij dair mede ghene broeken tgegen ons misdoin en sullen. Alle argelist uitgesceiden. In orkonde etc.

Deze acte komt ook voor fol. 74, gedateerd 31 Julij 139°-

2 7 Julij !39°-

Mijn here heeft ontfangen tot dienstluden die sich quyt gecoft hebben van Wolter, here van Voerst, Betten die Heynen Pannarts dochter was ende nu is echte wijf Maes Geritssoens van Baer, Alart ende Henric hoere soene, Aleit ende Swenen hoere dochter. Datum Rosendale anno Domini 1390 feria quarta post Jacobi apostoli maioris.

Dezelfde acte komt voor fol. 73' zonder jaar.

Item is te weten dat Ermgert dochter Betten vurscreven die echte wijt is Rusen Lubberts Otgerssoens, Maes ende Herburgh der vurscreven Ermgarde kijndere, sich mede quijt gecoft hebben ende hebben geseten jair ende dach ja wal drie jair ende hedden sich onsen genedigen heren nyet geboden ende wonnen bij Bair in den lande van Zutphen. Dezelfde acte komt voor fol. 73.