is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitgeseget. In orkonde etc. Gegeven int jair onss Heren MCCCXCI des Saterdages na den heiligen Pijnxterdage.

13 Junij 1391.

Wij Willem van Gulich etc. doin kont etc. ende bekennen dat wij gegont ende georloft hebben, gonnen en orloven, mit desen brieve heren Arnd van Hoemen, ridder, dat hie manen mach onse lieve nycht die hertoghinne van Luczenbergh ende van Brabant, beheltlich ons alsulker vrientschappen ende eendrechticheit als tusschen onser liever nychten van Brabant vurscreven ende ons gemaict sijn die in hoere alinger macht the bliven. Alle argelist uitgeseget. In orkonde onss segels van onsen rechter wetentheit gehangen an desen brieve. Gegeven int jair onss Heren MCCC een ende tnegentich des derthienden dages in der maent van Junio.

Wij Willem etc. doin kont etc. dat wij avermids onse rayde, werdeyne ende scepenen tot Arnhem hir na bescreven ende avermids Giesbrecht geheiten die Grueter, onsen geswaeren knecht, in den jair onss heren MCCCXCI des Dinxtdages nae Odulphs dach hebben onse munte tot Arnhem van nobelen, halve nobelen, quartier nobelen ende voirt van guldenen, van herengroten, van halven groten ende doitken, als wij doe by Bertholt Thomaessoen onsen muntmeister tot Arnhem deden slaen, hebben doin sagiren ende vonden die gerecht na inhalt der brieve die Bertholt vurscreven van ons up onse vurscreven munte doe hadde. Hir waeren aver ende an her Jan van den Velde, her Robbert van Apelteren, riddere, onse lieve raide, Gadert van Strampraide, onse overste rentmeister ende raid, Goessen van den Gruithuys, Jacob Bierwisch, onse werdeyne ende scepenen tot Arnhem. Voirt bekennen wij dat wij avermids onse rayde, werdeyne ende scepenen tot Arnhem hier na