is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I'wii iTd ïa" Cape"en ««en, bekennen

J descn vurscreven saken sijn burgen wurden voer onsen digen _ va„ ^ ^ ^ voer

endoVT" T °f "Jnre erven vur^reven,

f" dcnsclvcn teren van Culenborch of sijnen erven geseken ende gebeft, geiaven ende sekeren, in goede" truien aUe vurwerden ende punten vurscreven so die „p ons beschreven staen vaste, stede ende onverbrekeiic ,e Wen. Alle argehst uytgeseget. In orkonde der wairheit hebben w, henoge van Gelren ende wij burgen vorscre™ se segelen b.j onser rechter wetentheit an desen brief

" , ""8'" e"dc «ehangen. Gegeven int jair onss Heren 'weende negentich upten heiligen Pahnedach.

Fol. 15 *s onbeschreven.

Fol. ,52. Wy Willem etc. doin kont etc. ende bekennen dat wij van gerechter scholt schuldich sijn Gadert Stappart dusent

g° ^ guldene schilde, goit van golde ende gerecht van gewichte, munten des Roemschen keysers of desconninx van ranckrich, die hi ons an gereden gelde omme onser beden wille in onse hant geleent heeft. Wilke dusent alde schilde vorscreven wij voir ons, onse erven ende nacomelingen geiaven yn goiden truwen Gadert vorscreven of sinen erven te betalen sonder langher vertoch tot onser Vrouwen Lichtmisse als men schrijft Purificatio naest komende. Mit vorwerden wert sake dat wij of onse erven ende nacomelingen dan dit vorscreven geit Gadert vorgenoemt niet en betaalden, so hebben wy Gadert vorgenoemt of sijnen erfgenamen gheheiten ende gebeden dat he of sij dan die pande verkopen soelen sonder onsen thoerne of evelen moet

f r1" aensPrake of ymants van onser wegen daer af te hebben. Alle argelist uytgeseecht.