Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in slecht papier ingepakt, zoodat zo sluier en streepen veroorzaken. Ook bestaan er platen die zoo slorderig gefabriceerd zijn, dat zo vol gaten en haren zitten. Ik ken een platenmerk, van een prima fabriek afkomstig, 011 dat zeer fraai werkt, maar waarvan de laag bij het minste en geringste loslaat en wegdrijft.

Wij kunnen voor langzaam werk aanraden de Castle plates. Zij zijn goedkoop, dik gegoten, sluieren niet en hebben geen neiging tot krullen of loslaten. Voor kodaks zijn ze te langzaam en ook te dik. Do gewone Ilfordplaten zijn gescliikt voor allerlei werk, ook voor instantanées, maar ze zijn door de dikte en grootte soms niet in de platenhouders der kodaks passend. Voor snelle opnamen en speciaal voor kodaks zijn de Ilford extra rapid, rood etifjuet, zeer goed. Ze zijn dun en dunner gegoten dan andore en hebben daardoor wel eens neiging tot loslaten; dit kan men echter geheel beletten door wat formool in den ontwikkelaar te doen. Vele amateurs verbeelden zich, dat |>laten die met formool behandeld en daardoor gehard worden, niet meer aan de werking van allerlei vloeistoffen bloot staan. Dit is echter een dwaling.

Men kan formool in den ontwikkelaar doen, of in het waschwater. Dat belet niet dat de platen toch ontwikkelen en fixeeren. Wascht men na het fixeoren in formool, zoo belet dat ook niet dat men nog versterken of verzwakken kan. Formool is een heerlijk hulpmiddel.

Ik moet bij deze nog op een andere dwaling opmerkzaam maken. In het algemeen wordt aangeraden, platen en papieren in blik te pakken. Dit is juist verkeerd. De platen worden in Europa bij een matig vochtige temperatuur ingepakt. Zoodra de boot, die de platen overbrengt, in do Eoodezee komt of later in Indië, transpireert die vocht uit, kan niet gelijdelijk naar buiten, slaat neêr op het pakpapier, gaat van daar op de randen der platen over en veroorzaakt randsluier 1 ij het ontwikkelen. Men heeft als het ware de kat in den kelder opgesloten. Ik bestel mijn platen steeds zonder blik, en pakt men ze

Sluiten