is toegevoegd aan uw favorieten.

De flora der Rijnstreek om Boppard, en Iberis Boppardensis Jord.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Orerdr. Ned. Kruidk. Archief. 3e Serie. I. Ie Stuk

De Flora der R ij n-s treek om Boppar d e n

Iberis Boppardensis Jord. *)

DOOIt

J. VA.LCKEMEK SURISGAR.

Bot. et Zool. Docts.

(Plaat 3.)

Boppard (Bobardia) is een armoedig stadje aan den Rijn, dat echter door de vele villa's, verscheidene (vooral jonge dames-) pensionnaten. en de koudwater-inricliting Mariënberg eenig aanzien verkrijgt. De villa's zijn soms zeer rijk aangelegd ; oleanders en granaat-boompjes versieren met hun fraai loof en schoone bloemen de meeste tuinen, terwijl stamrozen eene algemeene voorliefde van deze streek schijnen te zijn, die dikwijls voor de armoedigste hut niet ontbreken. Handel is er weinig; de wijnkuituur is wel de belangrijkste tak van bedrijf, en de uieninarkt, die eenmaal per jaar hier gehouden wordt, een der gewichtigste gebeurtenissen; doch de stad heeft veel bosch, haar in 972 door Keizer Otto II geschonken, dat met

') Naar aanleiding van eene, door mij geschreven, schets: „die Flora in Boppard und Umgegend" in „Boppard in Geschichte und Sage" (Verlag von Dr. Keil's Buchhandlung in Boppard); in dit zelfde werkje komt tevens eene „Topographische und physiographische Skizze der Stadt Boppard," door ür. M. B a c h, voor.