Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bloenihoofdjes verschijnen in grooten getale in Aug.—Sept. De H. r. semipleiius heeft half gevulde, H. multiflorus plenus sterk gevulde, H. m. maximus vrij groote gele bloemen. De H. multitlorus vormt een vaste pol, de H. rigidus verspreidt zich spoedig overheen geheel bed, door middel van een kruipenden, onderaardschen wortelstok; moet jaarlijks tot eenige pollen wor,iu., t^inmAhrai-lit anilprs vormt hii een

moeilijk te verdelgen onkruid. Bemest nien Helianthus planten met verschenpaardenmest, dan worden ze dikwijls door een zwam, die op den stengelvoet woekert, vernietigd.

18. Inula glandulosa, Composieten, Alant, 60 c.M. Een der mooiste vaste planten, die in een voedzamen bodem in Juni Juli zich tooit met fraaie oranjegele bloenihoofdjes. Bijzondere aandacht verdient de variëteit I. gl. laciniata, met fijn verdeelde lintbloempjes. I. ensifolia, wordt slechts 30 cM. hoog, geeft kleine bloempjes. I. macrocepliala, vormt een 1.50 M. hooge sierplant, die gemakkelijk uit zaad te verkrijgen is.

10. Liatris spicata, Composieten, 50 — 70 c.M. Merkwaardig gewas, me1 lijn-lancetvormige bladeren (fig. 14), terwijl in Juli de plant zich tooit met lange aren van purperroode, kleine bloemhoofdjes. De hoogstgeplaatste bloeien liet eerst; sterft in den winter tot op wortelknollen af. De L. pycnostachya wordt I Meter hoog, bloeit Atig. Sept.

20. Lupinus polyphyllus, Papilionaeecëtt, Veelbladerige Lupine, 80 cM.

1.20 M. Lupinen vormen mooie planten, op zelfs onvruchtbare zandgronden. De overblijvende soort stelt echter iets hoogere eischen. Ze vormt in Mei Juni een fraai gewas, dat zich in Juni tooit met lange blauwe bloemtrossen. De variëteit albus (fig. 15), geeft zuiver witte, de lilacinus lilakleurige, de roseus rozeroode bloemen. Deze planten zaaien zich zelf.

20a. Lychnischalcedonica, Caryophyllaceeën (Muurachtigen), Konstantinopel of brandende liefde, 80 c M. 1 M.

Brengt in Juni Juli aan den top der stengels helroode, schermachtige bloeiwijzen voort. Er bestaat eene fraaie gevuldbloemige variëteit van L.cli.fl.rubr.pl. Deze is echter niet volkomen winterhard.

I)p I velum Hinica hliift iets lasrer. treeft

13. Oypsophilapaniculatafi.pl. grooter blad en witachtige bloemschermen. Ook van deze soort bestaan gevuldbloemige verscheidenheden. L. coronaria, prikneus, vormt eene plant van 50 c.M. hoogte, ze heeft wollig behaarde bladeren en brengt in Juli donker purperroode bloemen voort, welke van stijve (prikkende)

Sluiten