Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

klimt gaarne tegen struikgewas op, brengt van Juni tot September geelachtig witte bloemtrosjes voort. Beide laatste soorten groeien vooral op zandige, goed beschaduwde plaatsen.

4. Digitalis purpurea, Scrophulariaceecn, Vingerhoedskruid, 60 c.M. 1.20 M. Hoewel deze plant vergiftigd is, vormt ze toch een onzer mooiste sierplanten voor luchtige bosschen. De oorspronkelijke soort brengt van Juni tot Augustus lange bloemstengels voort, bezet met hangende, purperroode bloemen; er bestaan echter talrijke verscheidenheden. Afgesneden bloemtrossen vormen prachtig materiaal voor groote vaasboui|uetten.

24. Doronicum plantagincum excelsurn

De Digitalis wordt tot de tweejarige planten gerekend, doch leeft dikwijls meerdere jaren, ze zaait zich overigens jaarlijks zelf. De var. monstrosa vormt aan het eind van den bloemstengel één zeer groote, rechtopstaande bloem.

5. Doronicum pardalianches, Composieten, Duizelkruid, 50 c.M. 1.20 M. Bloenihoofdjes geel, gezeten aan lange stengels. Een boschdeel vol geplant met Doronicum, zal in den bloeitijd der planten (Mei-Juni), vooral bij avond, een prachtig gezicht opleveren. De D. pardalianches is eene inlandsche soort, ze

Sluiten