is toegevoegd aan uw favorieten.

Van de goedertierenheden des Heeren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

III.

De gedachtenisviering van het 100- en 200jarig bestaan.

Na de eemgszins breedvoerige beschrijving omtrent de stichting, inwijding enz., gaan we een volle eeuw met stilzwijgen voorbij, ofschoon er in de eerste eeuw van het bestaan van het Weeshuis heel wat geschiedt is, dat der vermelding waard zou zijn. Laat ons aanstippen niet alleen, maar ook dankbaar vermelden, dat de goedertierenheden des Heeren in ruime mate ondervonden werden. Gods zegen rustte kennelijk op deze stichting der barmhartigheid. Dit werd wel voornamentlijk in moeielijke tijden gevoeld.

Zoo o. a. in het jaar 1695.

Toen moest de Diaconie in de voeding en opvoeding voorzien van meer dan duizend kinderen, die aan de zorgen van het Bestuur waren toevertrouwd.

In het jaar 1757 mocht de gemeente zich in het honderdjarig bezit van het Weeshuis verheugen.

Een voorstel van Diakenen aan den Kerkeraad, om dit eeuwfeest plechtig te vieren, vondt gehoor. Eene volledige beschrijving daarvan te geven zou ondoenlijk zijn.

Alleen zij vermeld, dat in de Stichting op den