is toegevoegd aan uw favorieten.

Van de goedertierenheden des Heeren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het tal van geschenken ontvangen. In Mei 1863 werd door z. M. Koning willem III, na zijn bezoek aan de Stichting een gift geschonken, met het doel een aanvang te maken met de oprichting van een korps «hoornblazers«.

Daaruit zal dus het fanfarecorps gegroeid zijn, dat meermalen, vroeger vooral, met succes binnen en buiten de stichting zich liet hooren.

Zoo o.a., in de Historische optocht in 1874 ; het korps gezeten in een tentwagen, genoot onverdeelde bijval.

Twee predikanten die vroeger aan de stichting verbonden waren Ds. B. ter Haar en Dr. G. J. vos Azn., schonken een kapitaaltje, uit de rente waarvan, van Ds. ter Haar om de twee en van Ds. Vos ieder jaar, een kerkboek met zilveren slot aan een deimeisjes na het afleggen der geloofsbelijdenis, wordt uitgereikt.

Enkele vermogenden, och of een paar honderd dit voorbeeld wilden volgen, schonken een legaat, uit de rente waarvan den kinderen een extra maaltijd moet bereid of een genoeglijke dag bezorgd, op den geboortedatum van den erflater of erflaatster.

Was bij die feest- of extra maaltijden vroeger bier op tafel, dank zij het initiatief van een der dames Bestuurderessen is dit afgeschaft en worden daarvoor vruchten in de plaats gegeven.

De bezoeken van het Vorstelijke Huis, meermalen aan de Stichting gebracht, verschaften de verpleegden niet alleen een prettigen dag, als het Hooge bezoek zelf plaats vond, maar ook nog daarna, wijl doorgaans een aanzienlijke gift volgde om de kinderen te onthalen.

zelf plaats vond, maar ook nog daarna, wijl doorgaans