is toegevoegd aan uw favorieten.

Blijvende beelden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LOUIS BOUWMEESTER Junior,

Dank zij Mej. Jon. Drs.u i.t, leerares in stemvorming, werd een spraakgebrek opgeheven, dat hem aanvan kelijk belette zijn studiën voor het tooneel te voltooien. Verliet de Tooneel.school in l'HKj. I )ebuut bij het ■ Htturleniscli Tooneel" als „Launcelot" in „I)e Koopman van Venetië". In I'HIK verbonden aan het ■Grmul Tlu'titre"; 1(<0(» geëngageerd bij de ...Xederl. / ooneeli'ereeniging". Speelde o.m. met succes ..Jesse Pegg" in , l)e Fabrieksbaas", ..Bart" in Het zevende Gebod", ..Toon" in ..Schakels", „Bernard Gempke" in ('iroote Stadslucht", ..Michaëlich" in ..Taptoe."

JOHANNES BRANDENBURG Junior.

In 1JS7H te 's-Hage geboren. Zag op twintigjarigen leeftijd voor het eerst tooneelkunst en besloot, na eenige jaren van aanschouwen, zich daaraan te wijdenBezocht vervolgens de Tooneelschool. In een autobiografie wordt gezegd : ..Op de school leerde ik begrijpen, hoe moeilijk, hoe grootsch en al-omvattend onze kunst is". Verliet de school in 1'K),") met einddiploma en werd voor jonge rollen geëngageerd bij de „Xederl. Tooneelvereeniging", vertoefde daarna korten tijd in Indië, en is thans verbonden aan do NA'. Het Tooneel", directeur: Wii.i.em Rovaakds.

Mevrouw BRON (DOKA VOGELZANG).

Bezocht van 1905 tot ll'07 de Tooneelschool en werd weldra verbonden aan het gezelschap van het Grand Théütre, directie Gebrs. van Lier, waar zij de rollen speelde van „Suze" in „Vriend Frits", „Emma" in ■ Dokter Klaus" en meer werk in dit genre. In September 1('07 verbonden aan de Nederlandsche Tooneelvereeniging. Voornaamste creaties: „Prinses klisabeth" in „Hofgunst", „Agatha" in „Vader en Zoon", „Jans" in „De Zonde" van Mej. Reyneke van Sti we en andere jonge rollen van beteekenis.

PIET BRON.

Verliet de school in 1lH)4, en debuteerde 11 * Oct. 11 '0-1 bij de Sedert. Tooneelvereeniging als „Brignol" in Brieux: „Drie dochters van Dupont". Ging in het najaar van 1°)05 met Louis Bouwmeester naar Indië, en speelde daar o.a. . Von Lauffen" in „Taptoe", . de Dienaar" in „Oedipus", ..Erits" in Sudermann's „Frits". In Holland teruggekeerd, wordt hij weer verbonden bij de .Xederl. Tooneelvereeniging, en creëert o.a. ..De Prins" in Van Eeren's „Beloofde Land", „No. 83" in Heijermans' ..Feest", „Elias" in „Björnson's „Boven Menschelijke Kracht", „De Minister van Oorlog" in „De .. Groote VI ucht"en,.Paul"inRASHANN's,. Vader enZoon".

L