is toegevoegd aan uw favorieten.

Blijvende beelden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MaKIXI S Sl'KKK verliet de r ooneelschool in IS'».! A a n v a 11 k e lijk verbonden aan hel gezelschap :: van den heer Cl I I >K I.A Mak. vestigde hij zich in ISM.") met den hr. I'. Stoei. aldra in den

c .. 1 ...kil

..Stoel en Spree". waarvan hij tot heden directeur en regisseur is, tevens eerste acteur. Belangt ijkste creaties: de titelrol in Mottige Janus", I eun de Nachtwacht". „Nick Carter" en andere tooneelwerken van ziin hand ; voorts Narciss , „Napoleon

in verschillende stukken , I lotolernes in „juuiui . Kean", ■ Voerman Henschel", „\ riend l'ritz en Mevrouw Sl'kkk • ik.xnxk shv)(k.k"( „„k „Paljas" in het drama van dien naam. Mü.xch verliet de I 00- \|f:mvm;lahverden voorts inden Schouwburg Stoki. neelschool in 1SSSen was ^^ Sl'kkk voorstellingen van ..Gvsbreght van aanvankelijk verbonden X(.mst,.r KejrPV<.n. die veel bijval vonden, bij Gebr. A. vax Likk,

later bijde directie Ch. iik

i.a Mak, ten slotte aan het gezelschap Stoei. & Sl'kkk. Voornaamste rollen: „Maria Stuart", „fudith" en vele andere eerste dramatische en karakterrollen.

Josephixe Spook verliet de I ooneelschool in 1SS7 en \v«is successievelijk verbonden aan ..Het Nederlandsch TooneeV en den „Salon des Variétés", waar zij welgeslaagde creaties lev ei de in het ingénue-genre. Opgemerkt werd haai vertolking van het meisje in „Liefde is geen j speelgoed" van Aleked de Musset. Later I wijdde zij zich aan voordrachtkunst, meer in | liet bijzonder van dr werken der zoogenaamde •tachtigers"; zij wordt als zoodanig algemeen gewaardeerd, en maakt thans een kunstreis door Indië.

MARINUS SPREE