Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat het rijk van Ur, Sumer, en Akkad, door een niet Akkadisch en niet Babylonisch lieerscliersgeslacht geregeerd wordt. En dat de oude Koningen uit Ur er evenmin een nakomeling hebben op den troon; zoodat Ur niet meer is, wat het volgens de steenen geschiedboeken (en volgens de mondelinge overleveringen in Haran en Ur en elders, tot in het ver afgelegen land van Magan ') toe) in beter tijden moet zijn geweest.

Lang vóór Terachs optrekken naar Haran was Ur reeds een stad van gants ongemeene beteekenis. En voorden beschaafden en weionderwezen Babyloniër lag dat reeds in den naam dezer stad opgesloten. Uru — de stad —, de stad bij uitnemendheid, werd dan ook deze hoofdstad genoemd (evenals immers in zoo menig land de hoofdstad 2) van de andere steden onderscheiden wordt), en het was een naam geworden geëerd en gevreesd in zeer vele landen.

Het oude, groote Ur!

Welk een roem had die oude stad van kooplieden en welbekende scheepvaarders aan den Westelijken oever van den Euphraat niet gehad!

Was ook Ur, evenals andere steden dezer gewesten, in overoude tijden vermoedelijk uit een plaats van godsdienstoefening tot een stedeke geworden, en hadden ook wie in Ur bewind voerden aanvankelijk zich met den bescheiden Akkadischen titel van patesi (semitisch isakkoe) als priesterlijke plaatsbekleeders der godheid gesierd, evenals de Vorsten van Erech hadden ook die van Ur niet geschroomd om al spoedig den titel van Sar of Koning daarbij te

1) Midian.

2) Zoo Athene: astu; en de andere steden polis; Rome: urbs en de andere steden oppidum; Londen: city en de andere steden town. En „ de stad" voor een Amsterdammer is Amsterdam; „buiten" omvat voor hein zelfs steden als Botterdam of Utrecht. Zoo ook de tegenstelling van Parijs en „ de Provincie", enz.

Sluiten